Welcome to Motiva®

We want to give you the best experience. Select if you are a patient or a surgeon

Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

GlutealArmonic®

GlutealArmonic® är ett implantat med slät yta med en harmonisk form (med två överlägsna ovala kvadranter och två sämre rundformade kvadranter) speciellt utformade för att förstora och skulptera glutealområdet.

Ett glutealimplantat med harmonisk design

Orienteringsguider

De radiopaka orienteringslinjerna och prickarna på skalet på GlutealArmonic® förenklar implantatplaceringen under operationen och möjliggör verifiering av dess position med röntgen under post- op uppföljningar.

GlutealArmonic® Technology

Full, skulpterade glutar

Fylld med vår innovativa ProgressiveGel® Contour.

Orienteringsguider

Hjälper implantatplacering och övervakning efter implantation.

Bioingenjör, cellvänlig yta

SmoothSilk®/SilkSurface®. Mindre bakteriell vidhäftning [5] och mindre friktion [6] för minskad inflammation.

Parning av kirurgi

Puregraft® Fat Grafting

Puregraft® selektiv sluten systemdesign för säkrare, mer steril bearbetning.

Skift ditt perspektiv

Lär dig hur Motiva® ger säkerhet genom innovation och optimerar patientupplevelsen för hälsosamma, vackra och förutsägbara resultat.

Partner med Motiva®

Skriv till oss för att bli en Motiva® -partner och börja dra fördelarna.

Om Motiva®

Vi gör glada, friska patienter, vår första prioritet. Det är därför vi har en säkerhetscentrerad inställning till allt vi gör.

Motiva® Garanti

Motiva® Utökad garanti

[1] James G, Boegli L, Hancock J et al. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. Aesth Plast Surg. 2019 Apr; 43:490–497.
[2] Jones P, Mempin M, Hu H, et al. The functional influence of breast implant outer shell morphology on bacterial attachment and growth. Plast Reconstr Surg. 2018;142(4):837-849.
[3] Doloff J. Overcoming host rejection response to improve breast implant biocompatibility. Oral presentation at: 3rd World Symposium on Ergonomic Implants; Sep 2017; Lago di Garda, Italy.
[4] Cappellano G, Ploner C, Lobenwein S et al. Immunophenotypic characterization of human T cells after in vitro exposure to different silicone breast implant surfaces. PLoS ONE 2018;13(2):e0192108.
[5] Garth James, Ph.D., Laura Boegli, BS., John Hancock, BSME, Brian M.Kinney MD. In-vitro Testing of Bacterial Attachment and Biofilm Formation on different Breast Implant Outer Shell Surfaces. The American Association of Plastic Surgeons, 2018. Poster.
[6] Coefficient of Friction on Five (5) sets of material. Test Report PN 135607. Plastic Testing department: Akron Rubber Development Laboratory Inc. June, 2017.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.