Welcome to Motiva®

We want to give you the best experience. Select if you are a patient or a surgeon

Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

På Motiva®

Vi står fast vid dagens kvinnors oberoende och utvecklingen av skönhet genom den senaste tekniken och internationella kvalitetsstandarder.

Vårt engagemang för kirurger

Både ditt välbefinnande och din framgång som plastikkirurg spelar roll för oss; vi är dedikerade till att stödja dig.

Vårt uppdrag

Vi strävar efter att skapa säkra lösningar baserade på vetenskap och användarcentrerad design genom samarbete, integritet och respekt.

Vår vision

Vi strävar efter att förändra vår bransch genom att fokusera på kvinnors hälsa och skapa värde för alla intressenter.

Hållbarhet

Vårt syfte som global företagsmedborgare: “Att sätta kvinnor först: inom hälsa och välbefinnande, inom vetenskap och teknik och våra samhällen.”

The Motiva ® Experience

Allt omfattande stöd för din hälsa och välbefinnande.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.