Welcome to Motiva®

We want to give you the best experience. Select if you are a patient or a surgeon

Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Motiva®-implantat – Översikt

Utforska våra lösningar för bröstrekonstruktion och bröstförstoring som är utformade med avancerad teknik och forskningsbaserad kunskap med fokus på att förbättra patientsäkerheten och de estetiska resultaten.

TEKNIK

INGÅR

TILLÄGG

Motiva® Round Plus

Balanserad mjukhet och fasthet med ett fullt och runt övre bröst

- TrueMonobloc® - ProgressiveGel® PLUS - BluSeal® - SmoothSilk®/SilkSurface®

- Policy för utbyte av produkter - Alltid Confident Warranty® - Implantat med RFID-aktivering (Qid®)

- Implantat med RFID-aktivering (Qid®) - Motiva MinimalScar® - 2 års förlängd garanti* - 5 års förlängd garanti**

Motiva Ergonomix®

Utformat för att efterlikna utseendet, känslan och rörelsen hos naturlig bröstvävnad

- TrueMonobloc® - ProgressiveGel® ULTIMA - BluSeal® - SmoothSilk®/SilkSurface®

- Policy för utbyte av produkter - Alltid Confident Warranty® - Implantat med RFID-aktivering (Qid®)

- Implantat med RFID-aktivering (Qid®) - MotivaHybrid® - Motiva MinimalScar® - 2 års förlängd garanti* - 5 års förlängd garanti**

Motiva Ergonomix2®

Utformat för förbättrad ergonomi och ett ännu mjukare implantat än Ergonomix®

- Motiva SuperSilicones® - TrueMonobloc+® - ProgressiveGel Ultima® - BluSeal+® - SmoothSilk®/SilkSurface®

- JOY®-programmet  • Woman's Choice Program®  • 5 års förlängd garanti - Implantat med RFID-aktivering (Qid®) - Policy för utbyte av produkter - Alltid Confident Warranty®

- MotivaHybrid® - Motiva MinimalScar®

* Tilläggsalternativ för implantat utan Qid®

** Tilläggsalternativ för implantat med Qid®

Bröstoptimering

Mer om implantatteknik

Motiva SuperSilicones®

Bröstimplantatskalets kvalitet är en viktig säkerhetsfunktion och är också av betydelse för att ge flexibilitet och andra mekaniska egenskaper som är avgörande för produktens prestanda.4

Med Ergonomix2®-implantaten introducerar Motiva® en ny silikonformula och en ny skalkonfiguration som förbättrar utsträckningen,5 vilket ökar förmågan att anpassa sig till förändringar.

Varför är detta viktigt? Att det går lätt att böja implantatet är avgörande för att det ska kunna föras in genom små snitt. Ergonomix2® är ett implantat som utformats för att förbättra minimalinvasiva tekniker som Motiva MinimalScar®.

TrueMonobloc+®

Denna funktion är en patenterad teknik som kopplar samman skalets och fyllningsgelens komponenter för att skapa en mer sammanhängande struktur.1

Samspelet mellan de unika egenskaperna hos komponenterna i Ergonomix2® maximerar dess bindande egenskaper samtidigt som systemet får större flexibilitet och anpassningsförmåga. Detta ger upphov till en uppgraderad version som kallas TrueMonobloc+®.

Ergonomix2®-implantat kan komprimeras i högre grad än vårt pålitliga Ergonomix®-implantat med hög prestanda, vilket gör det lättare att föra in implantatet genom mindre snitt.6

BluSeal+®

Under mer än tre decennier har tekniska framsteg lett till en betydande förbättring av kontrollen av silikonspridning från bröstimplantat.7

Vårt säkerhetsbarriärskikt är unikt. Det är ett lätt färgat, blått barriärskikt som är tillverkat med biokompatibla färgämnen för att möjliggöra visuell inspektion före operationen.1

BluSeal+® förbättrar prestandan hos en redan enastående säkerhetsfunktion.8

ProgressiveGel Ultima®

Likheten med den naturliga vävnadens dynamik har varit den faktor som har saknats mest i traditionella implantat på grund av deras fördefinierade form, som förblir oförändrad oavsett om patienten står upp, lutar sig eller ligger ner.

Motiva® införlivar denna organiska rörelseegenskap i Ergonomix2® genom de unika viskoelastiska egenskaperna hos Ultima®-gelen. Den håller en rund form när patienten ligger ner och bildar en naturlig droppform när hon står upp.9

Resultatet är en gel med unika egenskaper som ger en bättre anpassning till rörelse än andra testade silikongeler och som liknar rörligheten hos naturlig vävnad.1

SmoothSilk®/SilkSurface®

En avancerad slät yta som är utformad för att förbättra biokompatibiliteten.2

Ergonomix2® levereras med SmoothSilk®/SilkSurface®, en kontrollerad enhetlig yta som är utformad för att – och har visat sig
• minska kroppens inflammatoriska och fibrotiska reaktion10
• begränsa bakteriebelastningen, vilket minskar risken för biofilmsbildning11
• minska förekomsten av kroniska inflammatoriska komplikationer, t.ex. dubbla kapslar och sena serom.12

Implantat med RFID-aktivering

Det elektroniska serienumret (ESN) och relaterad information om dina implantat förvaras på ett säkert sätt med hjälp av en batterifri och passiv radiofrekvensidentifieringsanordning3: vår Qid®.

Den här unika säkerhetstekniken gör det möjligt för din vårdgivare att använda en extern, handhållen läsare för att identifiera detaljer om dina Motiva-implantat efter operationen, även om ditt utskrivna implantat-ID-kort inte är tillgängligt.

Visste du detta?

I en nyligen genomförd studie vid Koch Institute från MIT, som publicerades i Nature Biomedical Engineering Journal, observerades fysiologiska och immunologiska reaktioner in vivo hos möss, kaniner och explanterade kapslar från mänskliga modeller med olika ytstrukturer för silikonbröstimplantat, från traditionellt slätt till avancerat slätt, till mikro- eller makrotexturerat/starkt texturerat.2

Resultaten tyder på att SmoothSilk®/SilkSurface®-implantaten visade förbättrad biokompatibilitet:

  • SmoothSilk®/SilkSurface® framkallade mindre profibrotisk inflammation och FBR i mus- och kaninmodeller och mänskliga kapslar.
  • Dess profil kännetecknas av ett lågt inflammatoriskt cellinfiltrat och ett anti-fibrotiskt genuttryck.
  • Detta bör i sin tur minimera immunrelaterade komplikationer orsakade av främmande kroppar, t.ex. kapselkontraktur, felställning, serom, dubbel kapsel och BIAALCL.2

Varför Motiva®

Låt patienterna hitta dig

Utnyttja Motiva®s popularitet bland potentiella patienter över hela världen. Hjälp dem att hitta dig genom att ange din praktik i vår Center Locator.

Digital omvandling

Få tillgång till vårt resurscenter, som är fyllt med innehåll för marknadsföring och sociala medier för att hjälpa dig att marknadsföra din praktik.

Vidga dina horisonter

Håll dina färdigheter vassa med vår plattform för medicinsk fortbildning, MotivaEDGE®. Delta i samtalet vid våra globala webbseminarier och live-evenemang.

Referenser

1 Uppgifter i en fil. Establishment Labs®.

2 Doloff JC, Veiseh O, de Mezerville R, et al. The surface topography of silicone breast implants mediates the foreign body response in mice, rabbits and humans. Nature Biomedical Engineering. 2021;5(10):1115-1130. doi:10.1038/s41551-021-00739-4

3 Nelson MT, Brattain KA, Williams JM. Does Electronic Identification Enablement for Silicone Gel Implants Impact Patient Safety? J Surg Open Access. 2018;4(1):1-7. doi:10.16966/2470-0991.162

4 Patrick Maxwell G, Gabriel A. Breast implant design. Gland Surg. 2017;6(2):148-153. doi:10.21037/gs.2016.11.09

5 Establishment Labs. TS-001196. Mar. 2021.

6 Establishment Labs. TS-000212. Mar. 2021

7 Spear SL, Jespersen MR. Breast implants: Saline or silicone? Aesthetic Surg J. 2010;30(4):557-570. doi:10.1177/1090820X10380401

8 Establishment Labs. TSD-001008. Nov. 2020.

9 Pluris Research Inc. ELABS2. Apr. 2018.

10 Quirós MC, Bolaños MC, Fassero JJ. Six-year prospective outcomes of primary breast augmentation with nano surface implants. Aesthetic Surg J. 2019;39(5):495-508. doi:10.1093/asj/sjy196

11 James GA, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney BM. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. Aesthetic Plast Surg. 2019;43(2):490-497. doi:10.1007/ s00266-018-1234-7

12 Sforza M, Zaccheddu R, Alleruzzo A, et al. Preliminary 3-Year Evaluation of Experience with SilkSurface and VelvetSurface Motiva Silicone Breast Implants: A Single-Center Experience with 5813 Consecutive Breast Augmentation Cases. Aesthetic Surg J. 2018;38:S62-S73. doi:10.1093/asj/sjx15

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.