Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Den nya bröstförstoringsupplevelsen

När kvinnor frågar efter JOY® by Motiva®, är du med?

I över ett årtionde har vi skapat lösningar för de mest kvalitetsmedvetna partnerna inom plastikkirurgi, där patienten står i centrum.

Det finns mycket att överväga för både patienter och plastikkirurger när beslut ska tas i en bröstförstoringsresa.

JOY® by Motiva® skapades för att bemöta patienters oro och sådant som de kände hindrade dem från att göra en bröstförstoring, samtidigt som det ger ett ökat värde för plastikkirurger. Selec

Utforska för att lära dig mer

FÖRDELAR

MOTIVA SUPERSILICONES®

Ny sammansättning för ökad ergonomi med förbättrade mekaniska egenskaper.1

SMOOTHSILK® /SILKSURFACE®

En kontrollerad och avancerad, slät yta som förbättrar biokompabiliteten.2

BLUSEAL+®

Ett lätt tonat, blått barriärlager gjort med biokompatibla färger för att tillåta visuell inspektion före operation.

PROGRESSIVEGEL ULTIMA®

En gel med unika reologiska egenskaper som ger en bättre anpassning till rörlighet än andra silikongeler som har testats och motsvarar rörligheten hos naturlig vävnad.1

TRUEMONOBLOC+®

Ett patentskyddat flerskiktssystem som ger implantatet en enhetlig struktur och gör att det kan böjas och klämmas ihop.1

IMPLANTAT MED RFID-FUNKTION

Qid® är en batterifri och passiv identifikationsenhet med radiofrekvens som säkert förvarar serienumret och relaterad information om dina implantat.3

1 Data på begäran. Establishment Labs®.

2 Doloff JC, Veiseh O, de Mezerville R, et al. The surface topography of silicone breast implants mediates the foreign body response in mice, rabbits and humans. Nature Biomedical Engineering. 2021;5(10):1115-1130. doi:10.1038/s41551-021-00739-4

3 Nelson MT, Brattain KA, Williams JM. Does Electronic Identification Enablement for Silicone Gel Implants Impact Patient Safety? J Surg Open Access. 2018;4(1):1-7. doi:10.16966/2470-0991.162

JOY® Ergonomix2-implantat kan användas i samband med en bröstförstoring med minimala snitt som kan resultera i minskad ärrbildning och en bekvämare återhämtning för patienten.

Där det är medicinskt lämpligt kan Motiva®-implantat kombineras med transplantation av renat fett från andra delar av patientens kropp.

Motiva erbjuder omfattande digitala resurser genom att stödja en mängd olika grupper av konsumenter och sjukvårdspersonal.

Kvinnor delar med sig av sina berättelser och frågar ofta hur de kan lära sig mer om Motiva-implantat.

Genom vårt engagemang för att ge bästa kvalitet och vårt tillvägagångssätt som sätter kunden i centrum har vi sålt mer än två miljon implantat över hela världen.

Patienter kan bläddra igenom bilder av olika stilar, välja den som fångar deras uppmärksamhet och skapa en inspirationstavla.

Patienter kan ta reda på vilka Motiva-kirurger som finns i deras område (eller var de vill!) och kontakta dem för en konsultation.

En upplevelse där patienter kan följa en guide för att utföra en självundersökning av brösten och hitta information om sin brösthälsa.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.