Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Motiva® Designade operationer

Motiva® kombinerar innovativa produkter och verktyg med de mest avancerade kirurgiska metoderna för att skapa designade operationer för anpassade patientresultat.

Technology

alternativ

Program

MotivaHybrid®

En implantatform av tårar, fylld med renat fett för att skapa ett naturligt, mjukt utseende.

Ergonomix® implant Motiva® Round TrueMonobloc® ProgressiveGel Ultima® (Ergonomix®) / ProgressiveGel® Plus (Motiva® Round) BluSeal® SmoothSilk®/SilkSurface® Puregraft® fat grafting

Qid®* Motiva MinimalScar®*

Motiva Woman’s Choice ProgramTM Always Confident Warranty® 5 års förlängd garanti

Motiva MinimalScar®

Knappt märkbara ärr och vackert naturligt utseende med implantatform med tårar.

Ergonomix® implant TrueMonobloc® ProgressiveGel Ultima® BluSeal® SmoothSilk®/SilkSurface® MinimalScar® technique

Qid®* MotivaHybrid®

Always Confident Warranty® 2 års förlängd garanti ** 5 års förlängd garanti ***

* Add-on option

** Add-on option implantates without Qid ®

*** Tilläggsimplantat med Qid ®

Skift ditt perspektiv

Lär dig hur Motiva® ger säkerhet genom innovation och optimerar patientupplevelsen för hälsosamma, vackra och förutsägbara resultat.

Hitta din potential

Tillför värde med våra unika designade operationer

Våra designade operationer erbjuder innovativa kirurgiska tekniker och verktyg för att leverera lösningar som våra patienter förtjänar.

Utforska implantat

Partner med Motiva®

Lägg till värde med våra unika designade operationer.

Möt Motiva®

När de rätta lösningarna inte finns ännu är svaret att skapa dem.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.