Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Establishment Labs uttalande om TGA:s regleringsåtgärder i Australien

Blog Post 26 mars 2021 post.reading-time

Establishment Labs Statement angående TGA’s reglerade beslut i Australien.

Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) är ett globalt medicintekniskt företag med fokus på kvinnors hälsa inom bröstkirurgi. Kvinnor står i centrum för allt vi gör på Establishment Labs och det är vårt uppdrag att skydda deras hälsa genom att erbjuda säkra lösningar inom bröstestetik och rekonstruktion. Utifrån dessa principer började vi för tio år sedan att bedriva forskning i samband med en riskanalys av säkerheten för bröstimplantat och beslutade slutligen att aldrig tillverka makrotexturerade bröstimplantat.

Den 26 september 2019 bekräftade Therapeutic Goods Administration (TGA) i Australien att Motiva Implants® inte kommer att påverkas av deras undersökningar och den efterföljande REGULATORY ACTION ANNOUNCED i samband med bröstimplantat och bröstvävnadsexpander som säljs i Australien. Som en del av TGA:s nya krav kommer Establishment Labs att tillhandahålla ytterligare information till läkare och konsumenter i Australien och rapportera biverkningar för alla våra bröstimplantat och vävnadsexpansionsprodukter som säljs globalt.

Motiva Implants® skiljer sig tydligt från alla andra tillgängliga traditionella bröstimplantat. Vårt SmoothSilk® / SilkSurface® skal klassificeras i den släta kategorin enligt ISO-14607:2018 “Non-active surgical implants – Mammary implants – Particular requirements”, Annex H, Test for surface characteristics, vilket vi har fått bekräftat genom oberoende testning som utförts av Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE), ett välrenommerat tredjepartslaboratorium baserat i Frankrike. TGA:s senaste tillkännagivande är ytterligare en bekräftelse på Motivas differentiering.

Vi erbjuder den mest omfattande portföljen av avancerade släta implantat, som innehåller vår egenutvecklade SmoothSilk® / SilkSurface® nanosurface-teknik, som har utformats för att minimera inflammation och maximera biokompatibilitet. Detta är en av många säkerhetsfunktioner som vi har byggt in i våra Motiva-implantat® för att förbättra patientsäkerheten och de estetiska resultaten.

Vår hela portfölj av Motiva Implants® är fortfarande tillgänglig i Australien och i mer än 75 länder över hela världen.

För ytterligare information om vår avancerade produktportfölj och säkerhetsfunktioner för bröstimplantat kan du besöka: MOTIVA.HEALTH

Läs vårt fullständiga ställningstagande om säkerhet för bröstimplantat HÄR.

*Motiva Implants® är inte tillgängliga för försäljning i USA och Kanada.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.