Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Garantier för att skydda dina patienter

Vi vill stödja patienter i varje steg på deras resa och ge dem det största förtroendet för deras beslut att välja Motiva® implantat.

Alla Motiva® implantat täcks mot bristning genom vår Always Confident Warranty® och av vår produktersättningspolicy mot kapselkontrakt, Baker grader III och IV under en period av 10 år. Om du vill veta mer om våra garantiprograms villkor klicka här.

För att utöka täckningen för dina Motiva® implantat erbjuder Motiva® ett utökat garantiprogram som gäller Motiva® implantat genom ytterligare ett avgift som ska täckas av eller för patientens räkning under de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen enligt nedan.

Första års gratis täckning

För första års gratis täckning måste patienter registrera sina Motiva® implantat via MotivaImagine® webbplatsen eller MotivaImagine® -appen inom första 90 dagarna efter den första bröstoperationen.

2Y Motiva® Program

Det 2-åriga förlängda garantiprogrammet gäller alla Motiva® implantat utan Qid® som har registrerats på MotivaImagine® webbplats eller app när en icke-återbetalningsbar avgift har tillämpats för att registrera patienten i programmet. Patienter måste registrera de implanterade enheterna inom de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen.

5Y Motiva® Program

Det femåriga utökade garantiprogrammet gäller alla Motiva® implantat med Qid® som har registrerats på MotivaImagine® webbplatsen eller app när en icke-återbetalningsbar avgift har tillämpats för att registrera patienten i programmet. Patienter måste registrera de implanterade enheterna inom de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen.

Ytterligare information

Förutom ersättningsprodukten kommer dessa program att stödja dig med ekonomiskt bistånd som gäller kostnaden för en revisionsoperation i händelse av ett garantianspråk för bristning eller kapselkontrakt (Baker Grade III och IV).

Motiva® bröstimplantatgaranti av silikon gäller inte för implantationer som utförs utan strikt överensstämmelse med gällande produkt “Bruksanvisning, sterila silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix®” och accepterade kirurgiska ingrepp med lämplig kvalificerad kvalifikation och legitimerade kirurger. Motiva® implantat standardprogram och utvidgade garantiprogram gäller inte för fall av:

  • Borttagning av intakta implantat för kapselkontraktur (Baker Grade I eller II)
  • Borttagning av intakta implantat för storleksändring
  • Borttagning av intakta implantat på grund av rynkor eller krusningar
  • Förlust av skalintegritet orsakad av eller under reoperativa förfaranden
  • Förlust av skalintegritet till följd av öppen kapselotomi eller slutna komprimeringskapslotomiprocedurer
  • Förlust av skalintegritet till följd av skarp instrumentskada
  • Rekonstruktiv kirurgi

Har du en fråga om Motiva® plattformar eller lösningar?

Hitta de svar du behöver från vårt supportteam.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.