Aesthetic BreastRecon

Vårt engagemang har alltid varit centrerat kring kvinnors välbefinnande, och vi är övertygade om att vår bransch kan göra mer för kvinnor och deras brösthälsa. Det är därför vi har lagt mycket engagemang på forskning och kliniska data, i syfte att öka säkerheten med hjälp av innovationer och bidra med mervärde till kvinnor och kirurger världen över.

Faktisk rekonstruktionspatient

Vi växer snabbt inom fältet Aesthetic BreastRecon™ och förstår att behandlingarna dikteras av den maligna sjukdomen1. Vi är övertygade om att våra innovativa tekniker och koncept gällande estetisk rekonstruktion kan möjliggöra nya alternativ, som inte bara är säkra utan även kan höja standarden och vårdleveransen för kvinnor som genomgår omedelbar eller senarelagt bröstrekonstruktion.

Det här innehållet presenteras endast i informations- och utbildningssyfte, och är inte avsett som medicinsk rådgivning eller som alternativ till konsultation med läkare.

Vill du veta mer om Motiva Flora® och dess funktioner?

Nästa generations Motiva Flora® vävnadsexpanderare

Vävnadsexpanderaren Motiva Flora® är den första MR-anpassade vävnadsexpansionsanordningen som inte är kontraindicerad under MR-screening2.
Den här vävnadsexpanderaren är konstruerad med toppmodern teknik och ger säkerhet och stabilitet under expansionsprocessen för kvinnor som genomgår bröstrekonstruktion i två steg3,8.

Det här innehållet presenteras endast i informations- och utbildningssyfte, och är inte avsett som medicinsk rådgivning eller som alternativ till konsultation med läkare.

Den första vävnadsexpanderaren utan magnet

Mjuk att ta på

Ytan är tillverkad i det ikoniska och cellvänliga SmoothSilk®/SilkSurface®, som är utformat för att minska de inflammationer och komplikationer relaterade till inre ärrvävnad som ibland förekommer med andra konventionella vävnadsexpanderare5,9.

Utformad för att efterlikna den naturliga bröstformen

Ger en slät lutning i den övre delen och mer fyllighet i den nedre delen under expansionsprocessen. Det här är avsett att efterlikna den naturliga formen hos det kontralaterala bröstet och få det rekonstruerade bröstet att se organiskt ut.

Magnetfri port

Den första expansionsenheten för bröstvävnad som märkts som MR-anpassad. Eftersom porten är magnetfri kan kvinnor säkert genomgå MR-skanning under expansionsprocessen. Det här har hittills ansetts vara osäkert med andra vävnadsexpanderare på marknaden2.
Till skillnad från traditionella vävnadsexpanderare med magnetisk port så använder inte Motiva Flora® några metaller med hög densitet eller magneter till att lokalisera porten externt när expanderaren är inuti bröstet.

TrueFixation® -systemt

Den har fixeringsflikar i förstärkt silikon som ger bröstet en bättre symmetri och motverkar förskjutningar efter ingreppet8, vilket ger stabilitet under hela expansionsprocessen.

Röntgentäta orienteringslinjer

Orienteringslinjerna är utformade för att vävnadsexpanderaren Motiva Flora® ska kunna positioneras korrekt, genom att orienteringslinjerna är inriktade mot bröstets mittlinje under implantationen.
De röntgentäta linjerna gör även att Motiva Flora® kan undersökas med röntgen om det finns misstankar om rotation10.
Det här innehållet presenteras endast i informations- och utbildningssyfte, och är inte avsett som medicinsk rådgivning eller som alternativ till konsultation med läkare.

Banbrytande MR-kompatibel teknik

Medvetet utformad för att avlägsna eventuella hinder och ge kvinnor möjlighet att genomgå MR-bildtagning under vävnadsexpansionen. En av de viktigaste delarna i designen av vävnadsexpanderaren Motiva Flora® är det magnetfria portdetekteringssystemet.
RFID-portens avancerade teknik ger MR-kompatibilitet under vissa förutsättningar till skillnad från magnetiska portar, vilket motverkar den här nackdelen hos traditionella vävnadsexpanderare2,11.
Vävnadsexpanderaren Motiva Flora® ger minimalt med artefakter under MR-bildtagning jämfört med vävnadsexpanderare med magnetisk port. Det här minskar risken för bildförluster och distortion2,11.

Det här innehållet presenteras endast i informations- och utbildningssyfte, och är inte avsett som medicinsk rådgivning eller som alternativ till konsultation med läkare.

Vävnadsexpanderaren Motiva Flora® + MotivaHybrid® + Ergonomix®-implantat

Implantatbaserad rekonstruktion (IBR) är en allt mer populär procedur inom bröstrekonstruktion tack vare den lägre mobiliteten hos donatorstället, den lägre ärrbildningen och de kortare operations- och återställningstiderna jämfört med autolog rekonstruktion13.
MotivaHybrid® är ett koncept där vi kombinerar autolog vävnad med Motiva-implantat så att patienten kan få en rekonstruktion som ser naturlig ut14.

Det här innehållet presenteras endast i informations- och utbildningssyfte, och är inte avsett som medicinsk rådgivning eller som alternativ till konsultation med läkare.

Faktisk rekonstruktionspatient

Rekonstruktion med motivahybrid® har flera fördelar jämfört med en enbart implantatbaserad rekonstruktion14:

Det här innehållet presenteras endast i informations- och utbildningssyfte, och är inte avsett som medicinsk rådgivning eller som alternativ till konsultation med läkare.

Faktisk rekonstruktionspatient

Snart kommer dina patienter att fråga dig om Motiva Flora®

Låt oss hålla innovationen igång med Aesthetic BreastRecon™!

Referenser

[1] Breast Cancer: Types of Treatment | Cancer.Net. Accessed July 27, 2021. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/types-treatment

[2] M B, AM M, FG S. Breast Tissue Expander With Radiofrequency Identification Port: Assessment of MRI Issues. AJR American journal of roentgenology. 2020;215(1):159-164. doi:10.2214/AJR.19.22492

[3] D’Onofrio C. Subfascial Breast Augmentation with Crossed Fascial Sling, Under Tumescent Anaesthesia With or Without Sedation and Lower Periareolar Access. Aesthetic Plastic Surgery. Published online 2020. doi:10.1007/s00266-020-01723-0

[4] Rigo MH, Piccinini PS, Sartori LDP, de Carvalho LAR, Uebel CO. SMS—Split Muscle Support: A Reproducible Approach for Breast Implant Stabilization. Aesthetic Plastic Surgery. Published online 2020 doi:10.1007/s00266-019-01565-5

[5] Doloff JC, Veiseh O, Mezerville R de, et al. The surface topography of silicone breast implants mediates the foreign body response in mice, rabbits and humans. Nature Biomedical Engineering 2021. Published online June 21, 2021:1-16. doi:10.1038/s41551-021-00739-4

[6] Chacón M, Chacón M, Fassero J. Six-year prospective outcomes of primary breast augmentation with nano surface implants. Aesthetic Surgery Journal. Published online 2019. doi:10.1093/asj/sjy196

[7] Establishment Labs. Post Market Surveilance Report Q4 December. Published online December 2020.

[8] Khavanin N, Gust MJ, Grant DW, Nguyen KT, Kim JY. Tabbed Tissue Expanders Improve Breast Symmetry Scores in Breast Reconstruction. Archives of Plastic Surgery. 2014;41(1):57. doi:10.5999/APS.2014.41.1.57

[9] Clemens MW, Fairchild B, Ellsworth W, et al. Breast Surgery Safety and Efficacy of Smooth Surface Tissue Expander Breast Reconstruction Level of Evidence: 4. Aesthetic Surgery Journal. 2020;40(1):53-62. doi:10.1093/asj/sjy199

[10] Breast Tissue Expander With Radiofrequency Identification Port: Assessment of MRI Issues | Enhanced Reader.

[11] TS-001084. Technical Study to Verify the Visibility of the Radiopaque Orientation Lines during an X-Ray Procedure.(2020).

[12] S Y, BN J, DJ W, ER P, NM H. Recognizing artifacts and optimizing breast MRI at 1.5 and 3 T. AJR American journal of roentgenology. 2013;200(6). doi:10.2214/AJR.12.10013

[13] SL S, AN M. Implant-based reconstruction. Clinics in plastic surgery. 2007;34(1):63-73. doi:10.1016/J.CPS.2006.11.012

[14] FBJL S, B L, K VL, PN B. The Prepectoral, Hybrid Breast Reconstruction: The Synergy of Lipofilling and Breast Implants. Plastic and reconstructive surgery Global open. 2020;8(7). doi:10.1097/GOX.0000000000002966

Motiva®-implantaten är inte kommersiellt tillgängliga i USA ännu och genomgår kliniska tester enligt US FDA:s regleringar (Food and Drug Administration) gällande undersökande medicintekniska enheter.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.