Design för rörelse

Video 25 mars 2021 post.video-time

Vi frågade våra kirurger, vad frågar era patienter om mest?